Genel Sağlık Taraması

Sağlık Tarama Aracımız ve Tecrübeli Sağlık Ekibimiz ile İşyerinizde, size işgücü kaybı yaşatmadan periyodik tarama hizmetleri vermekteyiz;     

Doktor Muayenesi

Radyolojik Tetkikler

 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi

Fizyolojik Tetkikler

 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyogram (EKG)

Aşılama

 • Tetanoz
 • Hepatit B
 • Grip
 • Pnömokok (Zatürre)


Laboratuar Tetkikleri

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TIT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre, Kreatinin
 • Serolojik Tetkikler
 • Hepatit B, Hepatit C ve HIV taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun, Boğaz, Gaita kültürleri ve Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda ve/veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit vb.