Hakkımızda

ÖZKUL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri,

35 yıllık Tıbbi görüntüleme ve Laboratuar Hizmetleri deneyimine sahip bir HAYAT SAĞLIK GRUBU kuruluşudur.

ÖZKUL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini etkin olarak çalışanlara sunabilmek için Hayat Hastanesi yanında yapılandırılmıştır. Acil müdahale gereken durumlarda çalışanlarımıza hizmet verebilecek olan merkezimiz, engelli çalışanlarımızın da sağlık hizmeti alabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Merkezimizle anlaşmalı fabrikalarımızın çalışanlarına, işe giriş muayenelerinden, periyodik sağlık taramalarına ve pansuman hizmetlerine kadar her türlü sağlık hizmeti verilebilmektedir. Ayrıca, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda SGK ile anlaşmalı sağlık kurumumuz; tüm branşlarda uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.

Vizyonumuz

Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak, işgücü, zaman ve maddi kayıplarına engel olmak, tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak,

Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren, alın teri döken değerli çalışan nüfusumuzu ise olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkânını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak, Sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır.

Misyonumuz

ÖZKUL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri,

Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen ve çalışanlarımızın kariyer planlarını yapmak istedikleri, uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan ve eğiten nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapıdır.

OSGB Çalışmalarımız

ÖZKUL OSGB olarak, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıylaİşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi,

İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetimi,İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmesi,İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması, İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması, konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine getirmekteyiz.

Firmamız

Profesyonel danışmanların ve mühendislerin bir araya gelmesiyle oluştu. Birbirlerine yakın alanlardaki uzmanlıkları aynı potada birleştirerek reel bir sinerji meydana getirmiştir. Dinamizmi ve değişimi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

Amacımız Gerçek ihtiyaçlarını müşterilerimizin bakış açısıyla görerek, hedeflerine uygun, pratik, etkin ve kalıcı çözümler üretmektir.Birlikteliğimizin her aşamasında vazgeçilmez ilkelerimiz "İnsana saygı, dürüstlük ve sırdaşlıktır. "Önce İnsan, Önce Sağlık..." ilkesi ile çalışarak, müşterilerimizle birlikteliğimizden elde ettiğimiz tecrübeyi yine müşterilerimizin hizmetine sunmaktır.

Hedeflerimiz

Gücünü takım çalışması ve müşterilerinden alarak verdiği hizmetlerde, yeni değerler üreten ve bu değerlerle bilinen bir kuruluş olmaktır.
Sermayemiz Bilgi ve tecrübemizi dinamizmle birleştirerek, müşterilerimize sunduğumuz isabetli ve faydalı hizmetlerdir.