İşe Giriş Sağlık Raporu Düzenlenmesi
  • Merkezimizde işe giriş muayenesi yapılması,
  • İşyerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporlarının düzenlenmesi.