İşyeri Hekimliği
  • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
  • İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması,
  • Poliklinik hizmeti verilmesi ve SGK tarafından ödenen reçetelerin işyerinde düzenlenebilmesi,
  • İşe giriş muayenelerinin yapılması,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmaları,
  • Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi,
  • Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması, çalışanlara bu konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi.