SIKÇA SORULAN SORULAR
Hangi Firmalar İSG Hizmeti Almak Zorundadırlar?

1) 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır.
2) 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2016,
3) 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Bakanlık iş güvenliği uzmanı bulunmaması durumunda tespit edilen her ay için ceza uygulamaktadır.

Hangi Firmalar İşyeri Hekimi Hizmeti Almak Zorundadırlar?

1) 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır.
2) 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2016,
3) 50'den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Bakanlık iş güvenliği uzmanı bulunmaması durumunda tespit edilen her ay için ceza uygulamaktadır.

OSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ;

İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.

50 ve daha fazla sayıda çalışana sahip olan işyerlerinde, 4857 Sayılı İş Kanun gereği olarak, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır.
İşverenler; bu hekim ve uzmanı kendi bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yetkili OSGB firmalarından bu hizmeti fatura karşılığında temin ederek yükümlülüklerini yerine getirebilmektedirler.

OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
 

 • İş Yeri Hekimliği
 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • İlk İşe Giriş Raporu
 • Periyodik Sağlık Raporu
 • Portör Tetkikleri
 • Ağır İşlerde Çalışanların Sağlık Raporu
 • Gezici Röntgen Cihazı
 • Gezici İş Sağlığı Ünitesi Hizmetleri
 • Odyometri
 • SFT
 • EKG
 • Kan, idrar numune alma
Hangi Firmalar Risk Analizi Yaptırmak Zorundadırlar ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tehlike sınıfı ayrımı yapmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi/risk analizi yapma zorunluluğu getirilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10: İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.